Doeleinden van gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: De acceptatie van uw bestelling; verzenden van de nieuwsbrief; telefonisch contact of contact via email, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  om goederen en diensten bij u af te leveren; het doen van een tevredenheidsonderzoek; relatiebeheer; het nakomen van wettelijke verplichtingen; uitvoering van overige overeenkomsten met u.

Ecolamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Ecolamp samenwerkende partners, zoals verzendmaatschappijen inschakelen. In verband daarmee kan Ecolamp persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Als u geen informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan door het afmelden telefonisch contact met Ecolamp via 0486-422307, schriftelijk: Schaijkestraat 3, 5375 KC , Reek of per e-mail te sturen : Info@hccbv.eu .

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Ecolamp, info@hccbv.eu

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Met behulp van cookies zorgt Ecolamp er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en zorgen dat de website goed werkt.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies worden geplaatst. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen.