Ziektewet aangepast
De overheid heeft de ziektewet uitkering aangepast. Voor een duidelijke uitleg, klik hier.

Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staanMissie Visie
Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa), krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) belandt.
Werkgevers beseffen dit onvoldoende, zo blijkt uit navraag bij een aantal arbodienstverleners. Dit terwijl er met tijdige en adequate acties de kosten kunnen worden beheerst.

Uit de praktijk van arbodiensten blijkt dat werkgevers de hoofdlijnen van de wet kennen. ‘Zij zijn beperkt of niet op de hoogte van wat voor (financiële) pijn deze kan veroorzaken. Grotere bedrijven zijn ermee bezig, maar zitten vaak nog in de inventariserende fase. Bij mkb-bedrijven leeft de BeZaVa niet of nauwelijks’, aldus Kick van der Pol, voorzitter van OVAL. ‘Sommige ondernemers beseffen dat er veel moet worden geregeld, zowel in verzekeringen als ook voor re-integratievragen en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter’, stelt Van der Pol.

Actief verzuimbeleid
Het inrichten van goed preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid is van belang. Arbodienstverleners zien dat een preventieve en proactieve aanpak, waarin ook aandacht is voor tijdelijke krachten en flexwerkers, vruchten afwerpt. Snel reageren, actief kijken naar mogelijkheden en een stimulerende re-integratieaanpak helpen om verzuim te beheersen. Werk blijkt in veel gevallen de beste stimulans voor herstel. Dat vraagt om een intensieve en persoonlijke aanpak met interventie van specialisten.

Werkgeversrisico’s
De Modernisering Ziektewet betekent een forse toename van de werkgeversrisico’s. Sinds 1 januari 2014 betaalt een werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een individuele Ziektewetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht ziek uit dienst gaat. Komt zo’n ex-werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex. De financiële verplichting die daaruit voortkomt voor werkgevers kan tot twaalf jaar na beëindiging van het tijdelijke contract doorlopen. Iemand met een jaarinkomen van €30.000,- kan bij een maximale duur van de WGA een werkgever €200.000,- kosten.

 

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid legt de 0-uren contracten aan banden
Wat is een 0-uren contract?
Een 0-uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. In plaats daarvan kan de werkgever de werknemer flexibel oproepen. Het contract gaat uit van het principe ‘geen werk is geen loon’. Dat betekent dat de werkgever alleen loon betaalt over de gewerkte uren. Deze afspraak moet contractueel zijn vastgelegd.
Zoals u wellicht weet gaan de 0-uren contracten aan banden. Wilt u meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Verandering wet betreffende inlenen personeel
Ik wil u attent maken op de verandering in de wet betreffende het inlenen van personeel.
Wat niet iedereen zal weten is dat er per 1 juli 2012 het een en ander is veranderd betreffende het inlenen van personeel.
Sinds lasser gezocht1 juli 2012 is het voortaan verplicht als uitzendbureau geregistreerd te zijn.
Is het uitzendbureau niet geregistreerd, dan kan er een boete opgelegd worden voor het uitzendbureau en de inlener.

De boete bedraagt 12.000 euro voor de eerste overtreding (zie bijlage registratieplicht).
Verder is per 1 juli 2012 de inleners-aansprakelijkheid onder bepaalde voorwaarden komen te vervallen voor bedrijven die inlenen bij een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk (zie bijlage vrijwaring).
De inlener kan dan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor betalingen van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting.
Verder zijn er in diversen branches afspraken gemaakt dat er alleen met gecertificeerde bedrijven zaken gedaan mag worden.