Er komt een meldpunt bij de Belastingdienst speciaal bedoeld voor de modelcontracten die voortvloeien uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Dat maakt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maandag bekend in een eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA. Het meldpunt moet “eventuele knelpunten” oplossen. Daarbij komt er extra capaciteit bij de fiscus voor de beoordeling van […]